Lyssna
Taktila ledstråk av gummi installerade i utomhusmiljö på Herrljunga station. Ljusgrått ledstråk som leder fram till uppmarksamhetsmarkeringar vid hiss till vänster och trappa till höger.

Aktuellt & Press

Krav på tillgänglighet i upphandling skapar ett samhälle för alla

Genom att ställa krav på tillgänglighet i upphandling skapar vi ett samhälle där alla kan vara delaktiga oavsett funktionsförmåga. I filmen som vi har tagit fram tillsammans med Myndigheten för delakt...

Nordbygg 2020

NYTT DATUM för mässan är satt till 29 september - 2 oktober 2020. Välkommen till vår monter på Nordbygg C04:50 - för en hållbar och tillgänglig entré. Vi berättar gärna om ett av våra senaste projek...

Test av digitalt komplement till taktila ledstråk

Vi på Matting Solutions/Tactile Flooring​ söker samarbetspartners som kan hjälpa oss med tillgång till testgrupper som bör bestå av personer med olika funktionsvariationer. Vi söker också kontakt m...

Testslinga i Skatås, Göteborg

Vid utvecklingen av T.APP samarbetar vi tillsammans med  med Denise Cresso på Vision & Motion. I Skatås hos Vision & Motion finns en testslinga uppsatt och idag kom Anette Jernberg och Nils fr...

ARCHITECT@WORK

Tactile Flooring APP var som en av 200 innovationer utvalda och inbjudna att ställa ut på mässan ARCHITECT@WORK. Ett exklusivt event med höga krav på urvalet som säkerställer en oöverträffad kvalitet...

På mässan Certec i Lund presenterade vi T.APP

En gång om året öppnar Certec sina dörrar (på Lunds Universitet) för alla som är intresserade av att se hur teknologi och design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med funktion...

Humana tillgänglighetsbarometern 2018

För nionde året i rad granskar Humana Sveriges tillgänglighetsarbete. I den första undersökningen från 2010 kunde vi konstatera att mycket arbete återstod. Dessvärre visar årets resultat att utveck...

Jobbet, pengarna och hälsan / Synskadades Riksförbund SRF 18-06-25

Utsattheten ökar bland synskadade. Trenden mot ökad utsatthet måste brytas. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av Sifos levnadsnivåundersökning bland synskadade 2018. För att bryta trenden presentera...

Ny rapport: Färre synskadade har jobb / Sveriges Radio 18-06-25

Arbetslösheten ökar bland synskadade, där färre än hälften har jobb i dag. Det visar en ny Sifo-rapport som Synskadades Riksförbund tagit fram. Lyssna och läs mer från Sveriges Radios rapportering hä...

Tillgänglighetsanpassa dina lokaler

Att göra lokalerna tillgängliga betyder att personer med funktionsned­sättning ska kunna besöka en myndighet eller offentlig/publik lokal och kunna ta del av och delta i verksamheten där. Lokalerna sk...

Upp och hoppa, Sverige! / Generation Pep 18-01-31

Upp och hoppa, Sverige! I dag uppmärksammar vi ett av de stora folkhälsoproblemen - stillasittande. Vi vuxna måste föregå med gott exempel, var med du också! Stillasittande är ett globalt proble...

Rikskonvent om tillgänglighet i Linköping 8-9/2 2018

Funka för livet - rikskonvent om tillgänglighet. En konferens som belyser tillgänglighet ur många olika aspekter som vänder sig till profession inom kommun, landsting, region, representanter...

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet / Riksdagen 17-11-08

Riksdagen har idag beslutat att företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gä...

Nordic Architecture Fair 7– 8 november 2017

Boka in den 7– 8 november 2017 på Svenska Mässan i Göteborg. Då är det premiär för Nordic Architecture Fair – mötesplatsen för dig som planerar och bygger morgondagens boende och städer. Under två hän...

Vita käppens dag – den 15 oktober

Den 15 oktober varje år uppmärksammas den tillkämpade rätten och möjligheten att ta sig fram på stan. Dagen kallas Vita käppens dag. Den vita käppen, synskadades egen symbol i världen, är ett av de...

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet / Regeringskansliet

I lagrådsremissen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste...

Tactile Flooring är “SIS developer”

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder, både inomhus och utomhus. ISO-standarden Accessability and usability of the built environment (ISO 2154...

Leva & Fungera

Se våra produkter och träffa oss på mässan Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg den 4-6 april, du hittar oss i monter B04:62. Mässan där du möter människor – alla med sin egen unika berät...

Utökat samarbete mellan Forbo och Matting för ökad tillgänglighet i offentliga miljöer

Forbo Flooring AB och Tactile Flooring by Matting utökar samarbetet på den nordiska golvmarknaden. Resultatet är att Forbo erbjuder ett större sortiment av taktila ledstråk och blir en ännu bredare le...

Visa lite käppvett!

Cyklar och andra föremål som ställs i gångbanan är en stor skaderisk för synskadade. Även stora föremål kan vara svåra att upptäcka med en vit käpp. Tyvärr är det få som tar hänsyn till det. Vi (SRF /...

SRF kommer att lappa hinder i gatumiljön

Kampanjen Gata för alla är igång för fullt. Fram till och med Vita Käppens Dag den 15 oktober är Synskadades Riksförbund ute på gator och torg landet runt och tipsar allmänheten hur alla kan underlätt...

Hej! Jag heter Fredrik Andersson.

Jag är blind sedan födseln, men märker skillnad på ljus och mörker. I en serie inlägg här på Tactile Flooring kommer jag att dela med mig av mina tankar, erfarenheter och upplevelser. Mitt mål är att ...

Lagstiftning om webbtillgänglighet i Europa

Det kallas för en ”informell” uppgörelse, men enligt Funka Nu:s källor är avtalet i hamn. Det blir ett webbdirektiv, det vill säga europeisk lagstiftning med krav på tillgänglighet för externa webbpla...

Tack!

Peter & Per står redo vid mässans öppning tisdag fter 4 intensiva dagar är vi mycket nöjda med vårt deltagande på Nordbygg 2016 - tack till alla er som besökte oss i monten!...

Nordbygg Stockholmsmässan 5-8 april 2016

Vi kommer att finnas på plats i vår monter C 08:30 där vi presenterar alla våra nyheter Tactile Flooring. Vi kommer i god tid att skicka ut inbjudan med närmare presentation. Bild från Nordbygg 201...

Nya tillgänglighetskrav från 12/1 2015.

Från den 12 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglig...

Nationell tillgänglighetskonferens i Borås 21-22 oktober

Borås Stad är i år 2015 värd för Nationell tillgänglighetskonferens som arrangeras tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Sveriges Kommuner och Landsting. Konferensen vänder sig till pol...

Fel: Kontaktformulär hittades inte.