Lyssna
" "
Vita Käppens dag den 15 oktober. Bilden visar ett klipp från SRF´s hemsida med information om käppen.

Vita käppens dag – den 15 oktober

Den 15 oktober varje år uppmärksammas den tillkämpade rätten och möjligheten att ta sig fram på stan. Dagen kallas Vita käppens dag.

Den vita käppen, synskadades egen symbol i världen, är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen för synskadade. Han eller hon kan med käppen orientera sig i olika miljöer. Det kan handla om att till exempel hitta stolpen vid ett övergångsställe eller att ta reda på var en trappa börjar och slutar.
Den vita käppen är också ett varningsmärke för trafikanter, till exempel bilister och cyklister, som kan se att personen är synskadad, och ta hänsyn till detta.

Vita käppens dag pekar Synskadades Riksförbund på företeelser i samhället vi tycker behöver rättas till. Exempelvis att det behövs ett övergångsställe med ticksignal. Eller att det behövs personlig service och inte bara automater med displayer som vi inte kan läsa. Eller att det behövs hållplatsutrop på bussarna. I Sverige kom den Vita käppens dag att introduceras i samband med det årligen i oktober återkommande evenemanget De blindas Dag. I samband med ett möte med Europakommittén av De Blindas Världsråd år 1965 antogs en resolution om den vita käppen.

Läs mer på SRF´s hemsida (länk öppnas i nytt fönster).

Fel: Kontaktformulär hittades inte.