Lyssna
ECO MÄSSING Line/slät ECO BRASS

Om oss - Matting Solutions

Matting Solutions är en del av Matting AB. Vi jobbar med välkomnande och tillgängliga miljöer samt hälsosamma och säkra arbetsplatser.

Mattings idé och vision
”Matting erbjuder lösningar för att skapa hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer. Inom dessa områden ska Matting ligga i framkant. Det är viktigt att tillföra digitala lösningar. Genom digitala lösningar kommer vi att kunna visualisera data från uppkopplade saker, människor och platser så att dom kan fatta bättre beslut med avseende på sin hälsa, välmående och tillgänglighet. Hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer kommer i sin tur leda till lägre sjukfrånvaro, bättre samarbeten, högre livskvalitet och ökad effektivitet.”

Matting Solutions vänder sig i första hand till arkitekter, bygg- och fastighetsansvarig med de fyra olika koncepten för entrémattor, arbetsplatsmattor, taktila ledstråk samt mattor för hundsportsarenor.

Tactile Flooring – A smarter wayfinding.
Vi hjälper dig att skapa tillgängliga miljöer för personer med synnedsättning och/eller orienteringsbehov. Tillgängliga miljöer ger ökade möjligheter för var och en att klara sig själv och bidrar till att skapa välmående och högre livskvalitet. Våra taktila ledstråk är flexibla och anpassningsbara och finns för alla tänkbara miljöer. Vi hjälper till med allt från utvärdering av behov till planering och installation.

Entrance by Matting – En välkomnande och tillgänglig entré.
Vi erbjuder fungerande entréer som är välkomnande, estetiskt tilltalande och funktionella. Individuella , skräddarsydda lösningar som samlar smuts och torkar väta.

Comfort Mats – Säker och hälsosam arbetsplats.
Professionella ergonomiska mattor för butiker, lager, kontor, restauranger, livsmedels- och industrimiljöer.

Agilitymat – Skonsam för både hund och förare.
Hundsportsmatta för inomhusarenor. Ger mycket bra grepp i mattan vid tvära vändningar.

 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Svensk Tillgänglighet

Svensk Tillgänglighet är en branschorganisation för företag, som arbetar för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Branschorganisationen är till för tillgänglighetskonsulter och andra i samma bransch.

Vi på Matting är medlemmar i organisationen och Ulrik Bergvall sitter med i styrelsen.

Läs med om Svensk Tillgänglighet här (öppnas i en ny sida): https://www.svensktillganglighet.se

Vi på Tactile Flooring är medlemmar i Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet

 

 

Miljöbedömningar och dokumet

Flera av våra produkter finns i SundaHus Miljödata och flera av dem är också bedömda hos Byggvarubedömningen. Eftersom dessa bedömningar är “levande” så rekommenderar vi att ni besöker respektive hemsida för att se bedömningarna av våra produkter. Eller kontakta oss för aktuell information på projekt@matting.se

SundaHus och Byggvarubedömningen

Våra produkter finns även här

Du kan också hitta våra produkter på Byggkatalogen av Svensk Byggtjänst och på ByggfaktaDOCU – två mycket bra informationstjänster för bygg- och fastighetsbranschen. Besök gärna deras sidor:

Byggkatalogen av Svensk Byggtjänst och ByggfaktaDOCU

 

 

Om Matting

Matting AB grundades 1970 och är en av Nordens största leverantörer av mattor för butik, kontor, offentlig miljö och industri. Matting är även utvecklare av koncept som t. ex. ”ActiveS Skola” och ”Må bra på jobbet”. Ledorden är hälsa och funktion.

Matting Interior erbjuder lösningar för att skapa hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer. Inom dessa områden ska Matting ligga i framkant. Det är viktigt att tillföra digitala lösningar. Genom digitala lösningar kommer vi att kunna visualisera data från uppkopplade saker, människor och platser så att dom kan fatta bättre beslut med avseende på sin hälsa, välmående och tillgänglighet. Hälsosamma arbetsplatser och tillgängliga miljöer kommer i sin tur leda till lägre sjukfrånvaro, bättre samarbeten, högre livskvalitet och ökad effektivitet.

Matting Interior Skola  Svenska barn är minst aktiva i hela Norden. Samtidigt visar forskning att aktivitet ökar barns förmåga till inlärning. Enligt skollagen ska varje skola ha en miljö som främjar elevhälsa och välmående. Ståbord istället för traditionella skolbänkar är ett sätt att ge eleverna en aktiv studiemiljö, där de får möjligheten att prestera sitt bästa. Skolan kan därmed fylla en viktig roll i att vända trenden med stillasittande och skapa livslånga, positiva vanor för barn och ungdomar. Matting Interior Skola höj- och sänkbara elevbord passar både små och stora elever. Den steglösa höjden justeras enkelt manuellt, ingen elanslutning krävs. Här finns ytterligare ett flertal produkter för skolmiljö.

 

Så här handlar du

Försäljningsvillkor

Matting AB distribuerar via företag och/eller privatpersoner. Vi har öppet måndag till fredag 08:00-16:45. Lunchstängt 12:00-12:45.

Vill du bli kund hos Matting?

Hör då av dig med dina kontaktuppgifter till oss på: projekt@matting.se

Priser

Samtliga priser är exklusive moms och frakt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering göra prisjusteringar föranledda av förändrade råvarupriser, valutakurser, felskrivning eller andra förhållanden som ligger utanför Matting AB:s kontroll.

Småordersavgift

För nettoorder understigande 500 kr utgår en småorderavgift på 200 kr.

Betalningsvillkor

Efter godkänd kreditprövning erhålls normalt 30 dagars kredittid netto upp till överenskommen kreditgräns. Matting AB äger rätt att när som helst och utan föregående avisering ändra kreditgränsen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt i förekommande fall avgift för inkasso och betalningsföreläggande.

Leveranstid på mattprodukter:

Lagerförda mattprodukter skickas från Mattings lager normalt nästkommande arbetsdag. Beräknad leveranstid ca 3-5 arbetsdagar. Anskaffningsvaror och mattprodukter som skall tillskäras eller monteras: Enligt särskilt leveransbesked.

Frakter

Fraktkostnad tillkommer. Vi levererar inrikes försändelser med DHL om inget annat överenskommits.

Kostnader för emballage fr o m 2022-06-01.

Emballagekostnader faktureras i samband med leveranser på pall:
EUR-pall: 225:-*
Engångspall hel: 125:-
Engångspall halv: 100:-
Pallkrage: 125:-
Pallemballage: 125:-
Fasning av mattkanter: 125:-
Montage kostnad Effektiv/Jaguar: 300:-/kvm

*Gäller ej för kunder som är medlemmar i DHL’s pallpool.

Reklamation och retur

Se särskilda villkor för reklamation och retur. Kontakta: projekt@matting.se

Garanti

Våra ledstråk och mattor är slitstarka och tåliga. Därför lämnar vi i de flesta fall 2 års tillverknings- och produktionsgaranti, i några fall gäller 5 år. Garantin gäller vid produktions- och fabrikationsfel. Gäller ej vid normalt slitage, åverkan eller undermålig skötsel.

Miljö

ISO Certifiering

Matting AB har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015.

Källsortering

Matting AB har ett detaljerat återvinningsprogram där vi källsorterar allt från hushållssopor till träpallar.

Samarbete med El-kretsen

Gällande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter enligt förordning SFS 2014:1075 samt förordningen om producentansvar för batterier SFS 2008:834 samarbetar vi med Elkretsen AB. Dina använda produkter kan lämnas vid närmsta återvinningsstation eller insamlingsplats. För vidare information om närmaste mottagningsstation: www.el-kretsen.se

Uttjänta ledstråks- och mattprodukter

I enlighet med Matting AB:s miljöpolicy erbjuder vi oss att kostnadsfritt emotta uttjänta ledstråks- och mattprodukter för ombesörjande att produkten återvinns eller hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt. De utjänta ledstråks- och mattprodukterna kan återlämnas till: Matting AB, Tomasgårdsvägen 19, 441 39 Alingsås. Eventuella kostnader i samband med returtransport av produkten ersätts ej.

Val av tillverkare

Vid valet av tillverkare finns miljöaspekten med som ett beslutskriterie. Vi söker även påverka våra tillverkare att verka på samma sätt som vi gör på Matting AB.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial är en betydelsefull och miljöpåverkande faktor i Mattings verksamhet. Generellt gäller för papper och förpackningsmaterial att dessa är tillverkade i Sverige och i enlighet med normer satta av Pappersindustrins arbetsmiljöråd (PIA). Allt ytteremballage som Matting använder kommer från 100% återvunnet papper. Förpackningarna är även RESU-märkta, vilket är en europeisk märkning, godkänd för europeiska mått.

Medlem i FTI-registret (NPA)

Matting AB är anslutet till FTI, www.ftiab.se (under 2024 kommer FTI:s verksamhet och expertis kring producentansvar att gå över till det nybildade bolaget Näringslivets Producentansvar). Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Frågor?

Har du frågor om vårt miljöarbete är du välkommen att kontakta Malin Helltén på tel. 0707-679318 eller e-post: malin.hellten@matting.se

Personuppgiftspolicy

Som ett led i vårt arbete med att efterleva reglerna för EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (som trädde i kraft den 25 maj 2018) har vi upprättat en Personuppgiftspolicy. De kontaktuppgifter som kan finnas registrerade/lagrade i vårt interna kundregister är:
– Namn
– E-postadress
– Telefonnummer
– Uppgifter som är kopplade till våra websidor t ex cookies mm.

Mer information finner du nedan i vår Personuppgiftspolicy Matting AB. Om du har ytterligare frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på personuppgift@matting.se

Fel: Kontaktformulär hittades inte.