Lyssna
Svart/vit bild med del av Käppvett.nu´s hemsida.

Visa lite käppvett!

Cyklar och andra föremål som ställs i gångbanan är en stor skaderisk för synskadade. Även stora föremål kan vara svåra att upptäcka med en vit käpp. Tyvärr är det få som tar hänsyn till det. Vi (SRF / Gata för alla) gav oss ut på stan för att ge folk en tankeställare. Se resultatet här.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.