Lyssna
bilden visar en arbetsritning från Kungliga musikhögskolan i Stockholm, där vi på Matting skissat in/ritat in stråket och mätt upp sträckor och ytor. Denna typ av ritning används för uträkning av materialåtgång samt som underlag för installatörer på plats.

Vi hjälper dig hela vägen.

Att tillgänglighetsanpassa en fastighet är en stor utmaning. Både för att få har kunskapen och för att regelverket är svårt att tolka. På Matting Solutions guidar vi dig genom hela arbetet – från att utvärdera vilket tillgänglighetsbehov som finns i din miljö till att planera ledstråk och installera dem enligt de krav som lagen ställer.

Tydliga ledstråk för alla miljöer.

Personer med synnedsättning behöver tydliga målpunkter för att hitta rätt. Vi arbetar både med visuella och taktila (kännbara) ledstråk för både inom- och utomhusmiljö, för att guida användaren. Vårt sortiment finns i flera olika material för att passa olika typer av golvytor och miljöer.

Gummi

Ger en tydlig kontrast på golvet och verkar ljuddämpande, vilket är viktigt på exempelvis sjukhus.

Rostfritt stål

Ledstråk i rostfritt stål är ett alternativ med bra hållbarhet som fungerar på alla typer av golvytor, både inom- och utomhus.

Mässing

Ger en stark karaktär med lång hållbarhet till alla typer av miljöer och golvytor, inom- och utomhus.

Aluminium

Våra ledstråk i aluminium finns med inlägg i flera olika färger och med olika ytskikt som gör dem enkla att anpassa till miljön.

Akryl

Ledstråk i tre färger med dubbelhäftande 3M-tejp för inomhus bruk.

Taktila/visuella entrélösningar

Vi skapar visuella och taktila (kännbara) entrélösningar med kontrastmarkeringar för alla olika typer av miljöer.

Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar som varnar för nivåskillnader i underlaget t ex trappsteg, för både inom- och utomhus bruk.

Rätt från början.

Självklart är det viktigt att göra rätt från början för att undvika kostsamma förändringar i efterhand. Därför kommer vi gärna in tidigt i processen.

Inventering.

Vi hjälper dig att analysera fastighetens tillgänglighetsbehov, vilka målpunkter som behöver knytas ihop med ledstråk och vilka hinder som finns – exempelvis nivåskillnader i form av trappor. Vi samarbetar med Monica af Klinteberg som arbetar som Tillgänglighetskonsult på Röselidens Tillgänglighet. Hon arbetar med inventering och kartläggning av den fysiska tillgängligheten såväl i byggnader som i utomhusmiljö och upprättar åtgärdsplaner enligt reglerna för enkelt avhjälpta hinder HIN, ALM och BBR. Monica har också kunskaper om den byggnadstekniska lagstiftningen som tillgängligheten omfattas av samt bred kunskap och erfarenhet av olika funktionsnedsättningar och dess problematik i vardagen.  

Projektering.

Till sist har vi också resurserna för att projektleda hela arbetet, från början till slut. Resultatet blir en långsiktigt hållbar lösning som följer de lagar och regler som finns. Och framförallt leder användaren rätt.

Installation.

Vi har kunskapen som krävs för att installera ledstråk som är funktionella och som passar in i miljön. Kunskap är vårt viktigaste verktyg när vi installerar ledstråk och tillgänglighetsanpassar fastigheter och miljöer. Vi vet vad olika underlag kräver och har erfarenheten och metoderna för att genomföra installationen på rätt sätt. Vi samarbetar med rikstäckande golv- och plattsättningsföretag i hela Sverige. När du anlitar oss att utföra installationen kan du vara säker på att den utförs av välutbildade installatörer som alla innehar har den proffskunskap som krävs för montering av Tactile Flooring.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.