Lyssna
Sifo-undersökning SRF

Jobbet, pengarna och hälsan / Synskadades Riksförbund SRF 18-06-25

Utsattheten ökar bland synskadade. Trenden mot ökad utsatthet måste brytas. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av Sifos levnadsnivåundersökning bland synskadade 2018.

För att bryta trenden presenterar SRF en rad konkreta förslag på hur vägen till ökad delaktighet kan breddas. Läs mer om förslagen på SRF´s hemsida (länken öppnas i ett nytt fönster): http://www.srf.nu/det-har-gor-vi/rapporter/rapporter/jobbet-pengarna-och-halsan/

Fel: Kontaktformulär hittades inte.