Lyssna
Bild från funka.nu som visar del av en EU-flagga och en ordförandeklubba. Text: Nu är det klart: lagstiftning om webbtillgänglighet i Europa

Lagstiftning om webbtillgänglighet i Europa

Det kallas för en ”informell” uppgörelse, men enligt Funka Nu:s källor är avtalet i hamn. Det blir ett webbdirektiv, det vill säga europeisk lagstiftning med krav på tillgänglighet för externa webbplatser, appar och intranät. Hela offentlig sektor omfattas, men även privata aktörer som utför offentliga tjänster. Läs mer på funka.nu

Fel: Kontaktformulär hittades inte.