Lyssna
Bild från Alingsås station. Ljusgrå gummiledstråk med plattor på ett mörkrött klinkergolv visar vägen i byggnaden.

Nya tillgänglighetskrav från 12/1 2015.

Från den 12 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka och komplettera de lagar och regler som redan finns om tillgänglighet. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor. Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmåga är en grundläggande mänsklig rättighet. Flera konventioner och andra internationella åtaganden ställer krav på tillgänglighet som en mänsklig rättighet. Frågor och svar samt annan information om lagändringen finns samlat på Diskrimineringsombudsmannens webbplats: http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar-diskriminering/#bristande-tillganglighet

Fel: Kontaktformulär hittades inte.