Lyssna
urklipp från Regeringskansliets hemsida angående utvidgat skydd mot diskriminering.

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet / Regeringskansliet

I lagrådsremissen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.

Läs mer och ladda ner material på Regeringskansliets hemsida (länk öppnas i nytt fönster).

Fel: Kontaktformulär hittades inte.