Lyssna
" "
Urklipp från Riksdagens hemsida som visar rubriken "Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet".

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet / Riksdagen 17-11-08

Riksdagen har idag beslutat att företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla frisörer och restauranger. I dag finns det ett undantag i diskrimineringslagen för den här typen av företag. Det är företag som många möter i sin vardag och riksdagen anser därför att ändringen är viktig för att öka jämlikheten och delaktigheten i samhället. Ändringen innebär att personer med funktionsnedsättning får ett ökat skydd mot diskrimineringen.

Lagändringen börjar gälla den 1 maj 2018. Riksdagen menar också att det är viktigt att ändringen utvärderas för att se hur den fungerar. Både för företagen och för personer med funktionsnedsättning.

Källa: http://www.riksdagen.se/

Fel: Kontaktformulär hittades inte.