Lyssna
Deltagare på mötet i mötesrum + bild på entrén.

Tactile Flooring är “SIS developer”

I ett samhälle är det viktigt att det skapas miljöer där alla kan röra sig fritt utan hinder, både inomhus och utomhus.

ISO-standarden Accessability and usability of the built environment (ISO 21542) uppdateras nu för att bli tydligare och mer användarvänlig. Även standardens terminologi, avsnittet om ramper, brandsäkerhet, ljudmiljö och hörselhjälpmedel, ledstråk och stöd för synnedsatta ska ses över och uppdateras.

På européisk nivå är det nu full aktivitet i arbetsgruppen CEN/CLC JWG 6 som bildades 2016. Gruppen ska skriva nya standarder som kommer att gälla för hela Europa. Standarden hänger ihop med EU-mandatet 420. Mandatet handlar om funktionshinderspolitik och avser europeiska tillgänglighetskrav för offentlig upphandling i den byggda miljön.

I kommittén har vi samlat expertkunskap genom representanter från föreskrivare, brukare och övriga inom branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagandet leder också till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

 

Logotype för SIS, Swedish Standards Institute. Standard Developer 2017

Fel: Kontaktformulär hittades inte.