Lyssna
Tactile Flooring- Vrinnevisjukhuset i Norrköping med ny tillgänglig entrélösning. Gummiledstråk inne i foajén.

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Entréerna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har uppdaterats med våra taktila ledstråk. Utanför dörrarna ligger skrapgaller med ett ledstråk av rostfria element med svart inlägg för ökad kontrast. Entrématta ALU, en aluminiumprofilmatta, har ett vitt ledstråk som tydligt visar vägen. I foajén följs stråket upp av gummiledstråk som guidar besökaren in i lokalerna.

Vrinnevisjukhuset invigdes 1988 och sedan 2014 pågår “Vision 2020”, en om- och nybyggnation. Vård utvecklas ständigt och omvärlden hinner förändras på 25 år. Vrinnevisjukhusets verksamhet har utvecklats så mycket att lokalerna måste anpassas för de nya behoven. Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska rusta sjukhuset för framtiden.

Källa:Region Östergötland

Tactile Flooring- Vrinnevisjukhuset i Norrköping med ny tillgänglig entrélösning. Gummiledstråk inne i foajén.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.