Lyssna
Tactile Flooring - Taktila ledstråk av gummi på Östra sjukhuset i Göteborg.

Östra sjukhuset, Göteborg

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid renoveringen av Östra sjukhuset så har man valt att använda ledstråk av gummi i  huvudentrén och plan 1, totalt blev det ca 120 meter. På övriga avdelningar kommer man använda sig av ledstråk av aluminium 2 mm.

Vi rustar upp och bygger nytt
Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes för 50 år sedan. Vårdens utveckling, digitalisering och krav på robusta sjukhus gör att befintliga lokaler inte räcker till och inte heller håller för dagens krav. Östra sjukhuset behöver därför byggas ut och befintliga byggnader renoveras. Viktiga aspekter för framtida byggnader är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material. År 2035 kan sjukhusets yta vara dubblerad.

Källa: Västfastigheter

Fel: Kontaktformulär hittades inte.