Lyssna
Entrématta med infällda taktila ledstråk i huvudentrén på NÄLs sjukhus i Trollhättan.

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL), Trollhättan

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Under våren 2017 installerades nya entrémattor med infällda ledstråk i huvudentrén. Mattorna består av aluminiumprofiler med svart gummi-inlägg och de taktila/kännbara ledstråken av grå nålfilt. Mellan mattorna placerades ljusgrå ledstråk av gummi.

Se mer om entrémattorna och inläggen här.

Se mer om gummiledstråken här.

Rullande bildspel med 4 bilder från entrén.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.