Lyssna
Tactile Flooring App - A smarter wayfinding. Bilden visar en hand med en mobiltelefon. I fönstret på mobilen visas en informationstext: Till vänster ligger Café Simon, rakt fram reception och hissar.

”Hela vårt uppdrag går ut på att göra saker enklare för alla och detta är ett jättebra steg på vägen.”

Lena Mellbladh
Tillgänglighetskonsulent, Borås stad

Träffpunkt Simonsland i Borås är med och testar våra digitala ledstråk. Borås stad ligger i framkant när det gäller tillgänglighetsfrågor och tycker därför att det är extra kul att få vara med och prova ny teknik. T.APP är ett informationssystem som i kombination med ett ledstråk guidar personer genom en fysisk miljö. Hela tanken är att man använder sin smartphone och får pushnotiser var man befinner dig.

Tactile Flooring App

En ny app som är framtagen främst för personer med syn- och hörselvariationer, dyslexi eller kognitionssvårigheter, och med sin universella design och funktion är den användbar för alla. Appen är ett komplement till de analoga ledstråken och passar till alla typer av ledstråk. Den underlättar för personer att orientera sig när de rör sig i olika miljöer, både inom- och utomhus. Utplacerade sändare, beacons, ger användaren pushnotiser med korta ljud- och textbudskap direkt till den egna smarttelefonen. Budskapen informerar om var man befinner sig och vilka valmöjligheter man har.  En syntetisk röst läser upp meddelandet samtidigt som det syns på skärmen.

En app utvecklad med användarna i fokus.

En tillgänglig fastighet måste ha tydliga målpunkter som gör det lätt att hitta rätt. Med vår app ökar tillgängligheten i dina lokaler. Appen som är speciellt framtagen främst för personer med syn- och hörselvariationer, dyslexi eller kognitionssvårigheter skapar en välkomnande känsla. Den inbyggda talsyntesen hälsar besökarna välkomna med ett meddelande direkt i entrén. Den gör det lätt att hitta rätt, tydlig information talar om vart ledstråken leder och vilka val man har. Utplacerade sändare, beacons, ger användaren pushnotiser med korta ljud- och textbudskap direkt till den egna smarttelefonen. De kan placeras på golvet, väggarna eller i taket. Det är även möjligt att göra installationer utomhus.
  • Ökar tillgängligheten i lokaler.
  • Lätt att hitta rätt.
  • Skapar en välkomnande känsla.
  • Appen informerar om var man är och vilka valmöjligheter man har.
  • Ingen elanslutning - batteridrivna beacons placeras vid varje målpunkt.
  • Varje beacon genererar tydliga röst- och textmeddelanden om vart ledstråken leder och vilka val man har.

Vi hjälper till hela vägen.

Vi guidar vi dig genom hela arbetet – från att utvärdera vilket tillgänglighetsbehov det finns för synnedsatta, till installation av taktila ledstråk med tillhörande app.
 
Vill du veta mer om Tactile Flooring App, välkommen att kontakta:
Ulrik Bergvall
Tel: 0706-20 26 02
[embed]https://youtu.be/HMSA3zU_x54[/embed]

Fel: Kontaktformulär hittades inte.