Lyssna

Niagara, Malmö

Niagara i Malmö är ett samlingshus för fakulteterna kultur och samhälle och teknik och samhälle och inrymmer även högskolans centrala ledning. Med sina 25 000 m² är det högskolans näst största byggnad och totalt är det omkring 4 500 studenter och 500 medarbetare som vistas här från och med höstterminen 2015.

För att tillgänglighetsanpassa lokalerna/miljön så har marken omkring Niagara försetts med Matting taktila ledstråk i rostfri metall mot husets tre entréer. Ledstråken fortsätter in i atriet där de kopplas samman till en huvudslinga som har avstickare till nyckelfunktioner som hissar och reception. I de tre entréerna ligger entrémattor och skrapgaller från Matting.

Läs mer om Taktila ledstråk rostfritt

Vill du se fler bilder och läsa mer fakta kring bygget så klicka här!

Kategorier: Övrigt, Skolor, Rostfritt

Fel: Kontaktformulär hittades inte.