Lyssna

Akryl_362530_3

Installation av akryl-ledstråk. Bilden visar hur man drar av skyddspappret på stråkets baksida, sen riktar in rätt placering med hjälp av en lång stållinjal utplacerad på golvet. Därefter fästs stråket mot det rengjorda golvet.

Installation av akryl-ledstråk. Bilden visar hur man drar av skyddspappret på stråkets baksida, sen riktar in rätt placering med hjälp av en lång stållinjal utplacerad på golvet. Därefter fästs stråket mot det rengjorda golvet.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.