Lyssna
Tactile Flooring- Vrinnevisjukhuset i Norrköping med ny tillgänglig entrélösning. Gummiledstråk inne i foajén.

Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Entréerna på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har uppdaterats med våra taktila ledstråk. Utanför dörrarna ligger skrapgaller med ett ledstråk av rostfria element med svart inlägg för ökad kontrast. Entrématta ALU, en aluminiumprofilmatta, har ett vitt ledstråk som tydligt visar vägen. I foajén följs stråket upp av gummiledstråk som guidar besökaren in i lokalerna.

Vrinnevisjukhuset invigdes 1988 och sedan 2014 pågår “Vision 2020”, en om- och nybyggnation. Vård utvecklas ständigt och omvärlden hinner förändras på 25 år. Vrinnevisjukhusets verksamhet har utvecklats så mycket att lokalerna måste anpassas för de nya behoven. Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska rusta sjukhuset för framtiden.

Källa:Region Östergötland

Tactile Flooring- Vrinnevisjukhuset i Norrköping med ny tillgänglig entrélösning. Gummiledstråk inne i foajén.

Tactile Flooring - Taktila ledstråk av gummi på Östra sjukhuset i Göteborg.

Östra sjukhuset, Göteborg

Östra sjukhuset ligger i Göteborg och är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid renoveringen av Östra sjukhuset så har man valt att använda ledstråk av gummi i  huvudentrén och plan 1, totalt blev det ca 120 meter. På övriga avdelningar kommer man använda sig av ledstråk av aluminium 2 mm.

Vi rustar upp och bygger nytt
Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes för 50 år sedan. Vårdens utveckling, digitalisering och krav på robusta sjukhus gör att befintliga lokaler inte räcker till och inte heller håller för dagens krav. Östra sjukhuset behöver därför byggas ut och befintliga byggnader renoveras. Viktiga aspekter för framtida byggnader är hållbarhet, tillgänglighet samt sunda och miljövänliga material. År 2035 kan sjukhusets yta vara dubblerad.

Källa: Västfastigheter

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.