Lyssna
Bilden symboliserar "att resa till jobbet" och visar ett orange passagerarsäte i en buss.

Vägen till jobbet

Att åka till jobbet när man är blind är inte lika enkelt som för seende, jag kan ju inte ta bilen eller cykeln utan måste använda kollektivtrafiken eller färdtjänst. Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken när man av olika orsaker inte kan använda sig av kollektivtrafiken.

Själv åker jag färdtjänst till jobbet. Jag har en återkommande resa inbokad så jag blir hämtad varje morgon. För det mesta fungerar det bra men ibland blir det förseningar. Dessa inbokade resor innebär att man också får samåka med andra färdtjänstresenärer och ibland gör samplaneringen att man får åka långa omvägar innan man kommer fram. Om jag skulle kunna använda kollektivtrafiken så hade jag alltid, på ett ungefär, vetat när jag kommer fram till jobbet och jag hade inte behövt tänka på att ringa färdtjänst om det skulle bli någon förändring av min resa t ex sjukdom. Tyvärr är det inte alltid lätt att åka med kollektivtrafiken som blind, framför allt i rusningstrafik när det kommer flera bussar på en och samma gång, då vet man inte vilken buss som är den rätta.

//Fredrik

Fredrik på väg att stiga in i bilen. Det är en tidig vacker septembermorgon med hemmets entré i bakgrunden.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.