Lyssna
" "
Fredrik dricker kaffe, ståendes vid ett bord på kafé. Bredvid på bänken står en vacker grön ormbunke.

Tillgänglighet

Jag har tidigare skrivit om hur tillgängliga miljöer är för personer med synnedsättning. Jag besökte då I-huset och Resecentrum i Linköping.

Hur ser då myndigheter med flera på tillgänglighet?
Jag har varit inne på Linköpings kommuns hemsida (linkoping.se) för att försöka få en bild av hur de tänker kring
tillgänglighet. Linköpings kommun arbetar med tillgänglighet inom många olika områden. Tillgänglighet
handlar om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara oberoende och så långt det är möjligt göra det som andra gör.

De jobbar aktivt med att lokaler och utemiljöer ska vara tillgängliga för personer med fysiska funktionshinder. De jobbar också aktivt med att så många som möjligt ska kunna ta del av och förstå information som ges ut via olika kanaler. Själv upplever jag att Linköpings kommun lever upp till det de skriver på sin hemsida. Det som kan förbättras är exempelvis taktila ledstråk på Biblioteket så man kan hitta informationsdisken och be om hjälp. Att söka information på kommunens hemsida fungerar bra, det är lätt att hitta det man vill veta och informationen är lätt att förstå.

 

Det finns flera lagar och regler som reglerar tillgänglighet, länkarna öppnas i nytt fönster:
·Diskrimineringslagen (omgjord 2015)
·FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23)
·Förordning om myndigheternas ansvar (SFS 2001:526)

Källa:
http://www.linkoping.se/kommun-och-politik/manskliga-rattigheter/tillganglighet/
www.t-d.se kan man söka på lokaler och se hur tillgängliga de är beroende på funktionshinder.//Fredrik

Fel: Kontaktformulär hittades inte.