Lyssna
Fredrik känner på en trädstam, omgärdas av ett snöigt vinterlandskap i skymning.

Vad är taktilt?

I många av mina inlägg har jag skrivit om exempelvis taktila skyltar, taktila ledstråk med mera. Men vad innebär egentligen det att något är taktilt?

Taktil är ett ord som används för att beskriva överföring av information eller känsla vid beröring. Blindskrift avläser man exempelvis taktilt, bokstäverna är ju konverterade till upphöjningar/punkter i materialet. Ett annat exempel är till exempel livsmedelsförpackningar, där känner jag på formen om det är exempelvis ett mjölk- eller smörpaket. Detta funkar bra hemma i kylskåpet men inte i butiken som ni förstår. :-)

När jag förflyttar mig så är de taktila skillnaderna i underlaget viktiga, exempelvis utomhus där jag vill ha bra hållpunkter. Exempelvis kan en hållpunkt vara att jag följer en gräskant och när jag känner med käppen att jag kommer till asfalt så vet jag att jag ska svänga in på den vägen. Vid busshållplatser, gatukorsningar och trafikljus finns ofta taktila ledstråk så man känner att man närmar sig en fara eller en målpunkt.

Naturen upplever jag inte bara genom att känna dofter och lyssna på ljud av till exempel fåglar. Jag känner på träd, växter med mera för att på så vis få en bild av hur de ser ut.

//Fredrik

Fel: Kontaktformulär hittades inte.