Lyssna
" "
"Svarta tavlan" som här är grön och med matematiska uträkningar skrivna med vit krita. Symboliserar skolan på 70-talet.

Gå i skola som blind

Hur det fungerade i skolan för mig som blind?

För att göra en tillbakablick: Fram till slutet av 70-talet gick alla blinda barn på Tomtebodaskolan i Stockholm som var en internatskola för blinda. Där fick man undervisning och all litteratur var på blindskrift. Man fick också lära sig att använda den vita käppen och andra saker som kan vara bra att kunna i vardagen.

När jag började skolan så fick jag gå i vanlig skola, Vreta Kloster skola, man hade då påbörjat integrering. Lärarna som skulle undervisa blinda barn fick då istället åka upp till Tomtebodaskolan och lära sig punktskrift och en del andra saker som de behövde tänka på när de undervisar en blind.

Min skolundervisning fungerade väldigt bra och jag fick den hjälp jag behövde av mina lärare. I vissa ämnen som exempelvis idrott fick jag enskild undervisning. På den skola som jag gick var lätt att hitta, orientera sig, så det behövdes inga speciella anpassningar för min del.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få samma förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Läs mer om Specialpedagogiska skolmyndigheten hemsida: spsm.se (länk öppnas i nytt fönster).

//Fredrik

Visar Vreta Kloster skola och en grön fin gräsmatta.

Vreta kloster skola (bild från Linköpings Kommun).

 

Fakta från Synskadades Museums hemsida:

Fram till 1940-talet var det självklart att synskadade barn skiljdes från sin familj och skickades till dessa stora skolor där de växte upp på internat. Men på 1950-talet började man fundera över möjligheten att låta synskadade barn gå i vanlig skola på hemorten. Integreringstanken tog sakta form och 1985/86 stängde skoldelen vid Tomteboda helt. Idag är alla synskadade barn integrerade i den vanliga skolan. Läs mer här: www.srf.nu (länk öppnas i nytt fönster)

Fel: Kontaktformulär hittades inte.