Lyssna
Järnvägsspår i solnedgång, fotade i perspektiv/närbild, som försvinner i horisonten.

Att resa som blind

Hur det fungerar att ge sig ut på resa när man är blind. Som jag beskrivit tidigare så är det inte bara för mig att ta bilen och åka dit jag vill utan jag är beroende av färdtjänst och kollektivtrafik. Ska jag resa längre sträckor så är det tåg som gäller.

Att resa med tåg och kollektivtrafik fungerar väldigt bra, båda har så kallade utrop så att man vet vilken station man närmar sig. Åker man tåg kan man i samband med att man beställer resan begära ledsagning. Då får man hjälp ombord och till rätt sittplats och när man är framme vid destinationen blir man uppmött och får hjälp att t ex hitta taxi eller busshållplats för vidare transport. På många järnvägsstationer och resecentra finns det idag taktila ledstråk man kan följa för att exempelvis komma till perrongen eller mötesplats för ledsagare.

Om man har en smartphone så finns det flera bra appar som gör det möjligt att enkelt ta reda på tåg- och busstider. Läs mer om appar i ett senare inlägg!

//Fredrik

Fredrik, med käpp i handen, på väg ombord på tåget.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.