Lyssna
" "

Fredrik_handlar

Animation som visar 3 bilder på väg till matvarubutiken. Fredrik använder sin käpp och följer naturliga ledstråk som trottoar- och gräskanter.

Animation som visar 3 bilder på väg till matvarubutiken. Fredrik använder sin käpp och följer naturliga ledstråk som trottoar- och gräskanter.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.