Lyssna
Fredrik navigerar med käpp och följer trottoaren fram till korsning där kanten tar slut.

Att handla som blind

“Hur gör du när du handlar?” När jag ska handla eller uträtta andra ärenden brukar jag oftast ha med mig en ledsagare*. Jag tycker att det är lättare att ha med någon som jag känner och som vet vilken praktisk hjälp jag behöver. Det är ibland svårt att be personal i en butik om hjälp med exempelvis inköp av kläder eftersom de inte är vana att beskriva saker på ett sätt så att jag är med på vad de menar. Ledsagaren/personer i min bekantskap vet lite mer vad jag vill veta och vilken hjälp som jag behöver. Ibland går jag själv till mataffären som ligger i närheten där jag bor och där är det dock inga problem att få hjälp av personalen.

Att hitta till affären är inte svårt. Jag använder vit käpp när jag går själv. Det som gör den vägen enkel är att det finns bra hållpunkter, så kallade naturliga ledstråk, som jag använder mig av för att veta var jag är. Det kan till exempelvis vara ett staket, en husvägg eller en gräskant. Det som kan göra vilken väg som helst svår är när det är vinter och snö, då försvinner många trottoarkanter med mera som jag använder som hållpunkter/ledstråk.

I ett kommande inlägg ska jag ta upp tekniska hjälpmedel som t ex appen Blindsquare.

//Fredrik

*) Fakta ledsagare: Du kan få ledsagning om du på grund av synskada eller annan funktionsnedsättning har svårt att ta dig ut på egen hand. Ledsagaren kan följa med dig för att besöka vänner, gå på bio, gå en kurs, komma ut på promenad eller göra andra fritidsaktiviteter. Ledsagare finns för att du lättare ska komma ut och vara med i fritids- och kulturaktiviteter och inte bli isolerad hemma. Du ansöker om ledsagarservice hos din kommun. Hämtad från www.1177.se

Animation som visar 3 bilder på väg till matvarubutiken. Fredrik använder sin käpp och följer naturliga ledstråk som trottoar- och gräskanter.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.