Lyssna

v44_forflyttning_www

Helbild på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

Helbild på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.