Lyssna

v44_forflyttning

Klippt bild som visar underkroppen på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

Klippt bild som visar underkroppen på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.