Lyssna
" "

v44_forflyttning

Klippt bild som visar underkroppen på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

Klippt bild som visar underkroppen på Fredrik som promenerar i en park med vit käpp. Han använder gräskanten intill grusgången som ledstråk/hållpunkt.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

    Nyhetsbrevet utkommer 2-6 ggr/år