Lyssna
Symbolskyltar

Skyltar

Handledarskylt
Handledarskylt är en skylt med enbart punktskrift för kortfattad information om vart t ex en trappa leder. Utförande och placering enligt TSD*. Placera skylten i änden på ledstrångens undersida alternativt på stångens insida (mot vägg), tänk ”högertrafik”.

Symbolskylt
Symbolskylt är en informationsskylt med symbol, punktskrift och taktila bokstäver. Skylten har god läsbarhet genom att texten har kontrast mot skyltbotten, viktigt att tänka på är att skylten i sig har ljushetskontrast mot exempelvis väggen. Placeras enligt Srf:s dokumentation**.

 

* I TSD avsnitt ”4.1.2.3.2 Gångvägsmarkering” framgår detaljkravet att ”Om det finns ledstänger eller väggar inom räckhåll längs den hinderfria gångvägen till plattformen, ska de ha kortfattad information (exempelvis plattformsnummer eller riktningsinformation) i punktskrift och med uppstående bokstäver eller siffror i ledstångens ände eller på väggen på en höjd mellan 850 mm och 1 000 mm.”

** Symbolskylten ska placeras så att man kan komma tät intill skylten. Den ska placeras på väggen intill exempelvis dörrhandtag och så att skyltens underkant sitter 1.40 meter över golv. Källa: Srf:s dokumentation ”Plattform för tillgänglig och användbar fysisk miljö”.

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.