Lyssna

Aktuellt1200x465

Taktila ledstråk av gummi installerade i utomhusmiljö på Herrljunga station. Ljusgrått ledstråk som leder fram till uppmarksamhetsmarkeringar vid hiss till vänster och trappa till höger.

Taktila ledstråk av gummi installerade i utomhusmiljö på Herrljunga station. Ljusgrått ledstråk som leder fram till uppmarksamhetsmarkeringar vid hiss till vänster och trappa till höger.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.