Lyssna

Ritning_1473x587

bilden visar en arbetsritning från Kungliga musikhögskolan i Stockholm, där vi på Matting skissat in/ritat in stråket och mätt upp sträckor och ytor. Denna typ av ritning används för uträkning av materialåtgång samt som underlag för installatörer på plats.

bilden visar en arbetsritning från Kungliga musikhögskolan i Stockholm, där vi på Matting skissat in/ritat in stråket och mätt upp sträckor och ytor. Denna typ av ritning används för uträkning av materialåtgång samt som underlag för installatörer på plats.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.