Lyssna
Matting Solutions på Nordbygg 2020 i monter C04:50. Entré på Arlanda terminal 4.

Arlanda Terminal 4

Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största flygplats, och är en knutpunkt mellan Stockholm och andra svenska städer samt övriga världen.

På Stockholm Arlanda Airport finns ett utbud av omkring 107 direktlinjer, varav 87 är utrikes och 20 är inrikes. Utöver direktlinjerna finns även många charterdestinationer. Under 2023 reste 21 817 841 resenärer till eller från Stockholm Arlanda Airport.

2021 utsågs Stockholm Arlanda Airport till “ECO-Innovation Airport of the Year” av flygbranschorganisationen ACI Europé. Flygplatsen framhålls som  ”en pionjär i framkant inom hållbarhetsutvecklingen i branschen” och som ett ledande exempel på att nå fossilfrihet i egen verksamhet.

Bilder på entrén till Terminal 4 från december 2019.

 

Taktila ledstråk Line av rostfritt stål visar vägen i studenthuset Campus Valla i Linköping.

Studenthuset Campus Valla, Linköping

Studenthuset är en central mötesplats och tydlig entré för alla som kommer till campus Valla. Byggnaden fungerar som en mötesplats där studenter, forskare och anställda samlas för att studera, arbeta och utbyta tankar.
Med sina sju våningar skiljer sig huset från resterande relativt låga byggnader på campus och utöver att huset syns tydligt finns också plats för att samla bland annat 900 läsplatser, bokmagasin, mötesrum, grupprum och pedagogiska test- och utbildningsmiljöer.

Att Linköpings universitet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och kommer högt i miljörankingar av universiteten avspeglas även i Studenthuset som kommer att uppnå miljöbyggnad Guld. Detta kommer att synliggöras både exteriört och interiört och även genomsyra verksamheterna inne huset. Exempelvis kommer restaurang- och caféverksamheterna att tänka hållbart i sina transporter, sitt utbud och hur maten serveras, till exempel undviks engångsartiklar.
Källa: https://old.liu.se/campusliu/studenthus-valla?l=sv

För att öka tillgängligheten i studenthuset finns ca 50 meter rostfria ledstråk  Line som hjälp för att visa vägen, till exempel till infocenter, hissar, toaletter mm.

 

Taktila ledstråk Line av rostfritt stål visar vägen i studenthuset Campus Valla i Linköping.

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.