Lyssna
Kontrastmarkerade trappsteg i parkmiljö utomhus. Trapporna ligger i tre etage med avsatser med gatstensbeläggning.

Kontrastmarkeringar – försänkta eller ovanpåliggande

Kontrastmarkeringar för att varna och vägleda personer med synnedsättning vid nivåskillnader i underlaget som t ex vid en trappa där man markerar översta och nedersta trappsteget. Markeringarna finns som heldragen linje eller som cirklar, de har en lätt ruggad yta för minskad halkrisk. Välj mellan att försänka markeringarna genom nedfräsning eller genom att placera dem ovanpå ytan.

Installationen utförs av fackman.


Teknisk fakta

Mått (+/- 1mm) Art.nr  Art.nr
UTOMHUS Beställs i löpmeter.  Svart  Vit
Cirkel försänkt
Ø52 mm 415015* 415003*
Linje försänkt
52 mm 415016* 415004*
Linje försänkt
100 mm 415017* 415005*
Cirkel ovanpåliggande
Ø50 mm 415020* 415009*
Linje ovanpåliggande 50 x 1000 mm 415021* 415010*
Linje ovanpåliggande 100 x 1000 mm 415022* 415011*
INOMHUS Beställs i löpmeter. Svart Vit
Cirkel försänkt
Ø52 mm 415012* 415000*
Linje försänkt
52 mm 415013* 415001*
Linje försänkt
100 mm 415014* 415002*
Cirkel ovanpåliggande
Ø50 mm 415018* 415006*
Linje ovanpåliggande 50 x 1000 mm 415019* 415007*
* Produkterna kommer från Evacuare.

Ladda ner

Ladda ned datablad

Beställ material

Använd vårt kontaktformulär om du önskar beställa ett varuprov.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.