Lyssna
ECO MÄSSING Line/slät ECO BRASS

ECO Mässing

Ledstråk ECO Mässing med en ny legering som kombinerar goda korrosionsegenskaper och hållfasthet med betydligt bättre miljöprestanda. De produceras genom fräsning och installeras efter ett angivet intervall för att vägleda personer med synnedsättning. Installationen sker genom borrning av hål i underlaget, tre hål per stav samt ett hål per nit. En mall för hålens placering används. Man fixerar fästena med rekommenderat lim som appliceras i de borrade hålen. Om man inte vill borra i underlaget så finns stav och nitar även utan fäste, för limning eller med applicerad tejp.

Önskar du specialversion eller hjälp med installation, kontakta oss!

Våra produkter är bedömda av Byggvarubedömningen. Dessa ledstråk hittar du på deras sida under BVB ID: 148735

Tactile Flooring - taktila ledstråk/plattor av TPU-P

Polyuretan ledstråk och plattor

Taktila ledstråk Polyuretan från Matting är en taktil och visuell produkt anpassad för ytor inom- och utomhus. Tack vare sin höga visuella kontrast mot underlaget är stråket lätt att upptäcka. Materialet och den sandblästrade ytan gör plattorna halksäkra även under fuktiga förhållanden. Stråken limmas ovanpå befintliga ytor, installeras på torrt underlag (över +5°C). Kan med fördel placeras i högt trafikerade områden.

Egenskaper / fördelar

• Tydlig färg- och ljudskillnad mot angränsande underlag.
• Ljuddämpande.
• Rullstolsvänlig.
• Snabb och enkel installation.
• Enkel att hålla ren.
• Lång livslängd.
• UV-stabil (gäller ej vit).

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.