Lyssna
Tactile Flooring - Kontrastmarkeringar glasytor

Kontrastmarkeringar glasytor

Kontrastmarkeringar för glasytor av genomfärgad folie för bättre finish och hållbarhet. För att säkerställa så bra kontrast som möjligt vid olika ljusförhållanden så rekommenderas tvåfärgad markering. Detta på grund av att bakgrunden varierar beroende på varifrån man tittar och om t ex ljuset i byggnaden är tänt eller släckt. Med vår runda, tvåfärgade standardmarkering ”halvmånar”, får man alltid en bra kontrast oavsett vad som finns bakom. Dessa är lagervara i storlekarna 50 mm och 75 mm. Vi kan även tillverka markeringar efter beställning och då är det bara fantasin som sätter begränsningarna.

Önskar du egen design, en annan storlek eller hjälp med installation, kontakta oss!

Installationen utförs av fackman.

Kontrastmarkerade trappsteg i parkmiljö utomhus. Trapporna ligger i tre etage med avsatser med gatstensbeläggning.

Kontrastmarkeringar – försänkta eller ovanpåliggande

Kontrastmarkeringar för att varna och vägleda personer med synnedsättning vid nivåskillnader i underlaget som t ex vid en trappa där man markerar översta och nedersta trappsteget. Markeringarna finns som heldragen linje eller som cirklar, de har en lätt ruggad yta för minskad halkrisk. Välj mellan att försänka markeringarna genom nedfräsning eller genom att placera dem ovanpå ytan.

Installationen utförs av fackman.

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.