Lyssna

aluminium inne mlj

Bilden visar 2 aluminium ledstråk (38 mm) som leder fram till ett "stopp" som är markerat med 3 tvärställda ca 30 cm långa profiler. de ligger på ett betonggolv och i överkant synas en yta med gatsten. Bilden är fotad på Simonsland i Borås.

Bilden visar 2 aluminium ledstråk (38 mm) som leder fram till ett “stopp” som är markerat med 3 tvärställda ca 30 cm långa profiler. de ligger på ett betonggolv och i överkant synas en yta med gatsten. Bilden är fotad på Simonsland i Borås.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.