Lyssna
Tactile Flooring Referens Scandic Triangeln Malmö

Hotell Scandic Triangeln, Malmö

Byggnaden har 20 våningar och en höjd på 69 meter över marken och inrymmer ett hotell med 221 rum varav 18 är tillgänglighetsanpassade. Hotellet är bl a känt för sina tre glashissar som kan ses utifrån.

I hotellentrén kompletterades det visuella ledstråket i mattan med taktila mässingselement som leder fram till reception och hissar.

Tactile Flooring Referens Scandic Triangeln Malmö

Taktila ledstråk i mässning som snyggt harmonierar med övriga mässingsdetaljer i den fina entréhallen (samma bild i större format nedan).

KMH – Kungliga Musikhögskolan, Stockholm

I den vackra stora entréhallen på Kungliga Musikhögskolan guidas besökaren in i byggnaden av våra taktila ledstråk av mässing. Tillsammans med de övriga mässingsdetaljerna i byggnaden så smälter de fint in i miljön.

FAKTA
KMH grundades 1771 och är en av de äldsta musikhögskolorna i världen. Under 2016 kunde KMH flytta in i sina nya byggnader i korsningen Valhallavägen/Lidingövägen (Stockholm), där tidigare Swartlings Ridskola låg. Det nya campusområdet omfattar 15 883 kvadratmeter.

Med ny arkitektur, nya lokaler, ny teknik och internationellt framstående verksamhet, kommer KMH attrahera såväl nya studenter, lärarresurser som en musikintresserad publik. Målet är att KHM ska bli ett nationellt musikcentrum med spännande och gränsöverskridande verksamhet, vetenskaplig och konstnärlig forskning, samt erbjuda en stor mängd konserter.

KMH är öppet för alla, en angelägenhet för hela Sverige.

Se KMH:s film och tankarna kring de nya lokalerna här.

Taktila ledstråk i mässning som snyggt harmonierar med övriga mässingsdetaljer i den fina entréhallen.

Taktila ledstråk i mässing som markerar trappavsats och som led vidare in i de fina lokalerna.

(Källa: https://www.kmh.se/kmh-campus)

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.