Lyssna
Tactile Flooring - bilden visar framsidan av Linköpings Centralstation

Linköpings Centralstation

Under maj 2019 så har Jernhusens station i Linköping uppdaterats med nya ledstråk, bestående av rostfria element med svarta inlägg (TPU) för bästa kontrast mot det ljusa golvet. Totalt blev det ca 50 meter med stråk som guidar resenärerna till de olika målpunkterna. Glasytorna på en av entrédörrarna kontrastmarkerades med egendesignade markeringar.
 

Tactile Flooring - Linköpings Centralstation med nya ledstråk, Rostfria TPU element

 

" "

Fel: Kontaktformulär hittades inte.