Lyssna
" "
Tactile Flooring - Alingsås Lasarett

Alingsås Lasarett

Framtidens akutsjukhus byggs i Alingsås. Projektet innebär en om- och tillbyggnad och har en budget på nästan 500 miljoner.

Lasarettet får en helt ny entré med reception, café och trevliga väntutrymmen. Man har skapat en öppen och välkomnande entré som ger ett gott mottagande och som gör det enkelt att orientera sig. De flesta mottagningarna placeras i entréplanet.

I entrén möts man av entrémattan Entrance ALU med infällda ledstråk. Där efter tar vita kontrasterande ledstråk av aluminium vid för att guida besökaren vidare in på entréplan.

Läs mer om ombyggnaden av Alingsås Lasarett här:
http://www.vastfastigheter.se/fastigheter-och-projekt/alingsas-lasarett/projekt/alingsas-lasarett-om–och-tillbyggnad-av-alingsas-lasarett/

Tactile Flooring - Alingsås Lasarett

Tactile Flooring Referens Ubåtshallen Malmö

Ubåtshallen, Malmö

När Ubåtshallen i Malmö byggdes om till kontor, för bl a Försäkringskassan, så tillgänglighetsanpassades lokalerna med Aluminium ledstråk. För bästa kontrast mot det ljusa golvet så valde man svarta inlägg i profilerna.

Fakta – Ubåtshallen i modern utformning

Fastigheten byggdes på 1950-talet som industrihall för Kockums men omvandlades i början av 2000-talet till kontors- och utbildningslokaler. Här har bland annat Malmö Högskola, Mediegymnasiet och Folkuniversitetet bedrivit utbildningar. Nu har även fastighetens fem nedersta våningar blivit kontorsytor. Den sjätte och översta våningen hyrs av Duni. I bottenplan finns restaurangen White Shark.

Ubåtshallen var en av de första av Kockums tidigare byggnader som gjordes om till moderna lokaler och ett av de första stegen i Dockans omvandling från varvsområde till ny stadsdel med kontor, bostäder, restauranger, caféer och butiker.

När fastigheten nu byggts om har allt rivits invändigt, och bara stommen har bevarats. Lokalerna har en modern utformning, men har samtidigt fått behålla en delvis industriell känsla som ger en anknytning till husets historia. Ombyggnaden har genomsyrats av ett tydligt miljötänkande och fastigheten certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

(källa fakta: Wihlborgs Fastigheter AB)

Läs mer om projektet i ByggIndustrin!

Tactile Flooring Referens Ubåtshallen Malmö

" "

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

    Nyhetsbrevet utkommer 2-6 ggr/år