Tilgængelighed for alle.

Vi hjælper med at sikre tilgængeligheden i alle typer af miljøer. Fra vurdering af behov til planlægning og montering af taktile ledelinjer for personer med nedsat syn.

Arbejdsproces

Vi hjælper dig hele vejen.

Vi guider dig gennem hele processen – fra at vurdere tilgængelighedsbehovet i din bygning til at planlægge ledelinjer og montere dem i henhold til de lovmæssige krav.

Behov
Produkter
Montering
Aktuelt

Nye tilgængelighedskrav fra 12/1 2015.

Fra den 12. januar 2015 er manglende tilgængelighed en ny form for diskriminering. Det nye forbud i diskrimineringsloven skal styrke og supplere de love og regler, der allerede eksisterer omkring tilgængelighed. Forbuddet mod diskriminering skal bidrage til at øge tilgængeligheden, så personer med funktionsnedsættelser kan deltage aktivt i samfundet på ligeværdige vilkår.

Læs mere her

Behov

Rigtigt fra starten.

Vi hjælper dig med at analysere bygningens tilgængelighedsbehov, hvilke dele der skal forbindes med ledelinjer, og hvilke forhindringer der er – eksempelvis niveauforskelle i form af trapper. Også hvad angår tilgængelighed er det smartest at gøre det rigtigt fra starten og undgå dyre ændringer senere.

Læs mere om Behov under Arbejdsproces

Produkter

Tydelige ledelinjer i alle miljøer.

Personer med nedsat syn har behov for tydelige markeringer for at finde vej. Vi arbejder både med visuelle og følbare kontrastmarkeringer samt akustisk vejledning i indendørs og udendørs miljøer for at guide brugeren. Vores sortiment er udviklet i samarbejde med de dygtigste fagfolk i branchen og fås i flere forskellige materialer, så de passer til forskellige gangflader og miljøer.

Læs mere om Produkter under Arbejdsproces

Montering

Vi har værktøjerne.

Viden er vores vigtigste værktøj, når vi monterer ledelinjer og sikrer tilgængeligheden i bygninger og miljøer. Vi ved, hvad forskellige underlag kræver og har erfaringen og metoderne til at gennemføre monteringen korrekt.

Læs mere om Montering under Arbejdsproces

Reference

Sundsvalls sygehus i Sverige

Tilgængeligheden blev sikret i indgangspartiet på Sundsvalls sygehus i Sverige ved hjælp af Mattings taktile gummiledelinjer. Materialet er lyddæmpende og skridsikkert, hvilket er to vigtige faktorer i sygehusmiljøet. Produkterne er kørestolsvenlige og uden snublerisiko. De limes oven på det eksisterende gulv uden at beskadige underlaget.

Læs mere om Sundsvalls sygehus under Referencer