Tillgänglighet för alla.

Vi hjälper dig tillgänglighetsanpassa alla typer av miljöer. Från utvärdering av behov till planering och installation av taktila ledstråk för personer med synnedsättning.

Arbetsprocess

Vi hjälper dig hela vägen.

Vi guidar dig genom hela arbetet – från att utvärdera vilket tillgänglighetsbehov som finns i din fastighet till att planera ledstråk och installera dem enligt de krav som lagen ställer.

Behov
Produkter
Installation
Aktuellt

Hur är det att leva som blind?

Sedan augusti har Fredrik Andersson skrivit en serie inlägg där vi fått veta mer om just det. Fredrik är blind sedan födseln, men märker skillnad på ljus och mörker. Han har beskrivit hur han upplever tillgängligheten på flera olika sätt t ex hur det är att ta sig till jobbet, eller att köpa en ny tvättmaskin eller besöka en hemsida.

Läs Fredriks inägg här!

Behov

Rätt från början.

Vi hjälper dig att analysera fastighetens tillgänglighetsbehov, vilka delar som behöver knytas ihop med ledstråk och vilka hinder som finns – exempelvis nivåskillnader i form av trappor. Även när det gäller tillgänglighet är det smartast att göra rätt från början och undvika kostsamma förändringar i efterhand.

Läs mer om Behov under Arbetsprocess

Produkter

Tydliga ledstråk för alla miljöer.

Personer med synnedsättning behöver tydliga riktmärken för att hitta rätt. Vi arbetar både med visuella och kännbara kontrastmarkeringar samt akustisk vägledning i miljön inomhus och utomhus för att guida användaren. Vårt sortiment är utvecklat i samarbete med de främsta sakkunniga inom branschen och finns i flera olika material för att passa olika typer av golvytor och miljöer.

Läs mer om Produkter under Arbetsprocess

Installation

Vi har verktygen.

Kunskap är vårt viktigaste verktyg när vi installerar ledstråk och tillgänglighetsanpassar fastigheter och miljöer. Vi vet vad olika underlag kräver och har erfarenheten och metoderna för att genomföra installationen på rätt sätt.

Läs mer om Installation under Arbetsprocess

Referens

Sundsvalls sjukhus

Tillgänglighetsanpassning av entrén på Sundsvalls sjukhus gjordes med Matting taktila ledstråk Gummi. Detta material är ljuddämpande och halksäkert, två viktiga faktorer i sjukhusmiljö. Produkterna är rullstolsvänliga och utan snubbelrisk. De limmas ovanpå befintliga golv och ytor utan åverkan på underlaget.

Läs mer om Sundsvalls sjukhus under Referenser